Korzystając z tego formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę stronę.

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych danych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (zwaną dalej “ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”), jak również politykę bezpieczeństwa informacji i instrukcje zarządzania systemami informatycznymi w D&D Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (nr KRS: 484024) w związku z zapytaniem przesłanym za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że mam prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Dariusz Szawurski. (Nr rejestru krajowego: 484024).
Korzystając ze strony internetowej www.ddtrading.com.pl, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych zgodnie z poniższą formułą. ”

Pliki danych osobowych można otrzymać kontaktując się z osobą odpowiedzialną za GDPR w D & D Trading Sp. ogród zoologiczny.

jbu@ddtrading.com.pl